SH-SLIPEN (50)

 • SH-SLIPEN (50)
 • SH-SLIPEN (50) - SLÄTT KONTAKTHJUL
 • SH-SLIPEN (50) - RÄFFLAT KONTAKTHJUL
 • SH-SLIPEN (50) - PLANDEL 160 MM
 • SH-SLIPEN (50) - PLANDEL 225 MM
 • SH-SLIPEN (50) - CENTRERAD PLANDEL
 • SH-SLIPEN (50) - DUBBEL PLANDEL
 • SH-SLIPEN (50)
 • SH-SLIPEN (50) - SLÄTT KONTAKTHJUL MED SLIPBAND

                        

Det här är den kända Håkansson-Slipen, men nu i en helt ny tappning nämligen SH-Slipen (50).

Vi har sedan vi tog över Slipmaskinen från Sten Håkansson fortsatt att utvecklat den och vi känner nu att vi har fått fram en otroligt kompetent Slipmaskin, som ändå börjar på ett rimligt pris.

Denna Slipmaskin passar såväl nybörjaren såsom den mer erfarna användaren.

                    

Standardstorlek för slipband till denna Slipmaskin är 50 mm x 2000 mm


Vikt på Slipmaskin utan "Slipyta": ca 32-36 kg beroende på vilket av konfigurationsalternativen som valts.


SLIPYTA

För att SH-Slipen (50) ska kunna hantera alla de arbetsuppgifterna som den kommer ställas inför, har vi utvecklat flertalet "Slipytor".

SLIPYTOR SH-SLIPEN (50)


SH-Slipen (50) säljs i tre olika grundutföranden


Alternativ 1

SH-SLIPEN (50) med en 2-polig 3-fas Motor på 1,1 kw. Slipmaskinen har i detta utförandet ett 3-fas intag med  och Av knappar på sidan. 

Ni väljer sedan vilken "Start-Slipyta" ni vill ha med från början.

OBS! Det krävs att ni har ett 3-fas uttag för att driva denna slipmaskin! 

Kostnaden för detta Alternativ börjar på 12 999 kr beroende på vilken "Start-Slipyta" ni väljer.


Alternativ 2

SH-SLIPEN (50) med en 2-polig 1-fas Motor på 1,1 kw. Slipmaskinen har i detta utförandet ett 1-fas intag med  och Av knappar.

Ni väljer sedan vilken "Start-Slipyta" ni vill ha med från början.

Kostnaden för detta Alternativ börjar på 13 499 kr beroende på vilken "Start-Slipyta" ni väljer.


Alternativ 3

SH-SLIPEN (50) med en 4-polig 3-fas Motor på 1,1 kw. Slipmaskinen har i detta utförande en Motorstyrning för 4-polig 1,1 kw motor.

Slipmaskinen är här mycket starkare i och med den 4-poliga motorn och Motorstyrningen ger er även möjlighet att styra hastigheten på slipbanden, något som i sin tur skapar flera fördelar. Ni kommer bland annat få mer precision i ert arbete och slipbandens livslängd kommer förlängas när hastigheten kan anpassas efter det tilltänkta arbetet.

OBS! Det krävs endast ett vanligt 220/230V uttag för att driva denna slipmaskin! 

Ni väljer sedan vilken "Start-Slipyta" ni vill ha med från början.

Kostnaden för detta Alternativ börjar på 17 999 kr beroende på vilken "Start-Slipyta" ni väljer.


                                           

SH-Slipen (50) ska alltid skruvas fast ordentligt i arbetsbänken.

SKRUVA FAST SLIPMASKINEN

Det är även viktigt att Slipmaskinen fästs så att själva stommen hamnar längs med kanten av bänken, så att ”Slipytan” hänger fritt utanför. På så vis kan sliparbetet utföras på ett väldigt stadigt och smidigt sätt.

                   


                                              

Ett Slipbandsbyte är en enkel manöver på SH-Slipen (50).

ÖPPNA LUCKAN

Luckan på höger sida öppnas genom att ni släpper på de två spännen som sitter fast på ovansidan i Slipmaskinens fästhakar.

                     


LÅSA FAST SPÄNNSPAK

Sätt sedan dit ett nytt slipband och använd därefter skruvvredet för att låsa fast Spännspaken i rätt läge.

                                    


SPÄNNA SLIPBANDET

För att spänna upp slipbandet dras spännspaken mot framsidan av Slipmaskinen. När bandet är helt spänt låses det sedan i detta läge genom att låsa fast armen med skruvvredet på det främre fästet på sidan av Slipmaskinen.

                                   


JUSTERA SLIPBANDET

Det är nu enkelt att justera Slipbandet rakt på ”Slipytan” genom att vrida på skruvratten på justergaffeln när slipmaskinen är igång.

                       


                       

Som "Start-Slipyta" kan ni välja mellan en 160 mm Plandel, ett Slätt 250 mm kontakthjul eller ett Räfflat 250 mm kontakthjul.

Det går snabbt och smidigt att byta mellan olika ”Slipytor”.

STÄLLSKRUV

Det är endast en enda skruv som behöver skruvas bort för att byta exempelvis en Plandel mot ett Kontakthjul osv.


                  

Det går självklart att välja en annan typ av "Start-Slipyta" som exempelvis ett 300 mm eller 350 mm kontakthjul, en 225 mm plandel, en Centrerad Plandel eller en Dubbel Plandel.

Detta kommer då påverka totalpriset på Slipmaskinen enligt informationen nedan:

PRISER PÅ OLIKA SLIPYTOR SH-SLIPEN (50)

Med andra ord, om ni exempelvis väljer en SH-Slipen (50) med 2-polig 3-fas Motor på 1,1 kw med 3-fas intag och vill ha en Dubbel Plandel, så kommer totalpriset på den Slipmaskinen då bli 13 999 kr.


Det finns även en mängd olika tillbehör till SH-Slipen (50)

TILLBEHÖR SH-SLIPEN (50)

Scrolla längre ned på denna sida för att läsa mer om dessa eller beställa, det går även att gå in på fliken SH-SLIPEN (50) Tillbehör i menyn.

KLICKA HÄR! - Så kommer ni dit direkt.


        

Det är väldigt enkelt att sätta dit ett tillbehör på SH-Slipen (50).

ARMFÄSTET UTAN SLIPSTÖD

Vårt Slipstöd förs exempelvis in i tillbehörsfästet på slipmaskinsarmen.

ARMFÄSTET MED SLIPSTÖD

Sedan ställs detta in på rätt avstånd från slipbandet genom att det skjuts på plats. För att det nu ska stanna i rätt position, dras först skruvratten under tillbehörsfästet åt och sedan görs samma manöver även på skruvredet på sidan. Nu kan arbete på Slipstödet utföras utan att dess position rubbas.


SH-SLIPEN (50) säljs i tre olika grundutföranden


ALTERNATIV 1

SH-SLIPEN (50) med en 2-polig 3-fas Motor på 1,1 kw.

Slipmaskinen har i detta utförandet ett 3-fas intag med  och Av knappar på sidan. 

OBS! Det krävs att ni har ett 3-fas uttag för att driva denna slipmaskin! 

SH-SLIPEN (50) MED 3- FAS MOTOR 1,1 KW 2-POLIG, 3-FAS INTAG OCH VALD START-SLIPYTA

Pris från: 12 999 kr (inklusive moms)


Välj nedan vilken "Start-Slipyta" ni vill ha med från början till SH-SLIPEN (50) Alternativ 1:

                  


ALTERNATIV 2

SH-SLIPEN (50) med en 2-polig 1-fas Motor på 1,1 kw.

Slipmaskinen har i detta utförandet ett 1-fas intag med  och Av knappar.

SH-SLIPEN (50) MED 1-FAS MOTOR 1,1 KW, 1-FAS INTAG OCH VALD START-SLIPYTA

Pris från: 13 499 kr (inklusive moms)


Välj nedan vilken "Start-Slipyta" ni vill ha med från början till SH-SLIPEN (50) Alternativ 2:

                      


ALTERNATIV 3

SH-SLIPEN (50) med en 4-polig 3-fas Motor1,1 kw och en Motorstyrning för 4-polig 1,1 kw motor.

Slipmaskinen är här mycket starkare i och med den 4-poliga motorn och Motorstyrningen ger er även möjlighet att styra hastigheten på slipbanden, något som i sin tur skapar flera fördelar. Ni kommer bland annat få mer precision i ert arbete och slipbandens livslängd kommer förlängas när hastigheten kan anpassas efter det tilltänkta arbetet.

OBS! Det krävs endast ett vanligt 220/230V uttag för att driva denna slipmaskin! 

SH-SLIPEN (50) MED 3- FAS MOTOR 1,1 KW 4-POLIG, MOTORSTYRNING OCH VALD START-SLIPYTA

Pris från: 17 999 kr (inklusive moms)


Välj nedan vilken "Start-Slipyta" ni vill ha med från början till SH-SLIPEN (50) Alternativ 3:


TILLBEHÖR SH-SLIPEN (50)

                          

DAMMSUGARFÄSTE

 • DAMMSUGARFÄSTE - OVANPÅ
 • DAMMSUGARFÄSTE - BAKSIDAN
 • DAMMSUGARFÄSTE

Dessa fästen går att skruva dit på SH-Slipen (50).

Skruva bort någon av täckplåtarna som sitter på bakkant eller ovanpå Slipmaskinen och skruva istället dit detta fäste, så kan du ansluta en dammsugare direkt till slipmaskinen.

Som ni ser på bilderna finns det två möjliga placeringar av dessa, ett ovanpå i framkant eller nedantill i bakkant.

Välj om du vill köpa ett eller två fästen.


DRIVHJUL

 • DRIVHJUL 180 MM
 • DRIVHJUL 180 MM OCH 110 MM
 • DRIVHJUL 180 MM
 • DRIVHJUL 180 MM
 • DRIVHJUL 110 MM
 • DRIVHJUL 110 MM

Som standard levereras SH-Slipen (50) med ett 180 mm Drivhjul med axeldiameter 19 mm och Bredd 50 mm.

Så börjar detta av någon anledning bli slitet så är det ett sådant hjul du ska beställa.

Om ni vill att bandet ska gå långsammare men vill inte lägga pengar på en Motorstyrning så kan ni köpa till vårt lite mindre Drivhjul på 110 mm för att minska hastigheten med ca 40%.

Detta gäller även om du har en 1-Fas motor på slipmaskinen som då saknar möjligheten att ändra hastigheten med hjälp av en Motorstyrning.


KONTAKTHJUL

 • KONTAKTHJUL
 • KONTAKTHJUL
 • KONTAKTHJUL - SLÄTT 250 MM
 • KONTAKTHJUL - SLÄTT 250 MM
 • KONTAKTHJUL - RÄFFLAT 250 MM
 • KONTAKTHJUL - RÄFFLAT 250 MM

Ett 250 mm Kontakthjul med bredden 50 mm levereras som ett startalternativ då ni köper en SH-Slipen (50) av oss.

Dessa storlekar på Kontakthjulet passar till SH-Slipen (50) - 100 mm,  125 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm och 350 mm.

Samtliga hjul levereras med kullager och slipad rostfri axel. Axeln är shimsad för maximal precision och stabilitet.

Ni kan välja mellan Räfflat eller Slätt Kontakthjul.


KONTURDEL / KONTURHJUL

 • KONTURDEL MED KONTURHJUL
 • KONTURDEL MED KONTURHJUL
 • KONTURDEL MED KONTURHJUL
 • KONTURDEL
 • KONTURHJUL

Med detta suveräna tillbehör som passar till SH-Slipen (50)  blir det mycket enkelt att ta ur för ett finger eller en bra tumme på ryggen av bladet.

En Konturdel levereras alltid med ett Konturhjul och kostar 1600 kr totalt.

Konturhjulen finns i storlekarna 10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm, 45 mm och 50 mm i diameter.

Välj vilken ni vill använda som ert första Konturhjul.

Sedan kan ni välja till en eller flera extra Konturhjul som kostar 300 kr styck direkt eller när behov uppstår för det framöver.

KONTURDEL MED KONTURHJUL


KONTURHJUL


KONTURDEL

Dessa Slipband passar perfekt till Konturslipning:


MOTORER

 • MOTORER
 • 80-ELMOTOR 1- FAS 1,1 KW 2-POLIG
 • 80-ELMOTOR 3- FAS 1,1 KW 2-POLIG
 • 80-ELMOTOR 3- FAS 1,1 KW 4-POLIG

En ny SH-Slipen (50) levereras alltid med en 3-Fas 2-polig motor på 1,1 kw. Har du en gammal SH-Slip och behöver fräscha upp den med en ny motor så är det en sådan du ska ha. Observera dock att om du har en motorstyrning för 0,75 KW så ska du istället ha en motor på 0,75 kw.

Men du kan istället köpa en 3-Fas 4-polig motor på 1,1 kw för att få ännu mer fart och styrka i maskinen, här måste du dock även köpa till en motorstyrning på 1,1 kw / 1,5 kw för att kunna nyttja motorns fulla potential.

Har du inte tillgång till 3-fas så finns det även ett 1-Fas alternitiv till SH-Slipen (50). Men om du någon gång i framtiden tänkt att köpa till en Motorstyrning för att kunna styra hastigheten på din maskin, så MÅSTE du vara medveten om att du då även kommer behöva köpa till en ny 3-Fas motor.

Med andra ord äger du i nuläget en slipmaskin med en 1-fas motor och har tänkt att köpa till en Motorstyrning för att kunna reglera hastigheten så måste du även byta motor till 1,1 kw varianten nedan.

1-Fas motorer går INTE att använda med Hastighetsmotorstyrning.

Alla Motorer har en 19 mm Axel.


1-FAS MOTOR3-FAS MOTORER


2-Poliga4-PoligaMOTORSTYRNING

 • MOTORSTYRNING 0,75 KW FÖR 2-POLIG MOTOR
 • MOTORSTYRNING 1,1 KW FÖR 2-POLIG MOTOR
 • MOTORSTYRNING 1,1 KW FÖR 4-POLIG MOTOR

Detta är hastighetsstyrningar som med fördel köps till en SH-Slipen (50). Vilken modell som ni ska välja beror på vilken motor ni har i nuläget eller vill köpa till. Dessa passar till en SH-Slipen (50),  0,75 kw, eller 1,1 kw. När det gäller 1.1 kw så finns den både för 2-poliga och 4-poliga motorer.

Det du behöver göra är att bygla om motorn där kablarna ska skruvas fast ovanpå motorn. Om det köps till en styrning vid köp av en slipmaskin så har vi givetvist redan löst detta.

Ska det göras på egen hand är det viktigt att det görs av en behörig person då det handlar om starkström. Vid minsta osäkerhet kring detta ring Daniel Widlund 0705 - 37 29 95.

OBS! Har du 1-Fas motor idag så måste du även köpa till en 3-Fas motor.  Men du har även en annan möjlighet att sänka hastigheten om du har en 1-Fas motor på vår SH-slip genom att köpa till ett mindre Drivhjul på 110 mm. 


MOTORSTYRNINGAR FÖR 0,75 KW OCH 1,1 KW  - 2-POLIGA MOTORERMOTORSTYRNING FÖR 1,1 KW   - 4-POLIGA MOTORERPLANDELAR

 • PLANDEL 160 MM
 • PLANDEL 160 MM
 • PLANDEL 160 MM
 • PLANDEL 225 MM
 • PLANDEL 225 MM
 • PLANDEL 225 MM
 • PLANDEL 160 MM MED ALUMINIUMHJUL V.2 - CENTRERAD PLANDEL
 • PLANDEL 160 MM MED ALUMINIUMHJUL V.2 - CENTRERAD PLANDEL
 • DUBBEL PLANDEL
 • DUBBEL PLANDEL

När ni köper en ny SH-Slipen (50), SH-Slipen (450) eller Widlund 2000 av oss så finns det möjlighet att välja någon av våra Plandelar som er första "slipyta".

Vi har fyra stycken typer av plandelar att välja mellan Plandel 160 mm, Plandel 225 mm, Centrerad Plandel och Dubbel Plandel.

Plandelen är ställbar och behöver förmodligen ingen mer ingående beskrivning, den är väldigt bra för att få saker rakt. Den är mycket enkel att vinkla, om ni inte vill ha den satt 90 grader rakt upp och kan även ge väldigt mycket "slack" att slipa på om det skulle önskas.

Standardlängden på plandelen är 160 mm men vi har som tidigare nämts även en längre plandel på 225 mm.

Vår Centrerade Plandel är en vidareutveckling av vår Plandel 160 mm, där vi gjort flertalet förbättringar.

Den viktigaste och mest centrala förbättringen är att plandelen här ligger centrerad i mitten utan någon störande fästpunkt på någon sida av plandelsplattan. Med andra ord är det nu inga problem att komma rätt oavsett om nikommer in från höger eller vänster sida.

Vill ni istället ha ett smidigt och enkelt sätt att växla mellan att slipa med eller utan Plandelesplattan så är det vår Dubbel Plandel ni behöver.


RÄNNAHJUL

 • RÄNNAHJUL
 • RÄNNAHJUL
 • RÄNNAHJUL
 • RÄNNAHJUL
 • RÄNNAHJUL SPECIAL

Dessa hjul passar till en SH-Slipen (50).

Detta är ett specialtillverkat hjul för att kunna göra olika typer av rännor eller en blodskåra på ett smidigt och snabbt sätt.

Hjulen finns med tre olika Rännabreddar 8 mm, 10 mm och 14 mm.

Vi har nu även tagit fram ett Special Rännahjul, där du själv kan välja vilken storlek på själva hjulet du vill ha!

Följande hjulstorlekar stöds av SH-Slipen (50)

SH-Slipen (50) 100, 125, 150, 200, 250, 300 och 350 mm                                                           

                       

Samtliga hjul levereras med kullager och slipad rostfri axel. Axeln är shimsad för maximal precision och stabilitet.              


SLIPSTÖD

 • SLIPSTÖD
 • SLIPSTÖD
 • SLIPSTÖD MED STORT SLIPBORD
 • SLIPSTÖD MED STORT SLIPBORD

Slipstöd i original utförande samt ett slipstöd med ett större bord.

Dessa passar bra till en SH-Slipen (50).


SPRUTSKYDD

 • SPRUTSKYDD
 • SPRUTSKYDD
 • SPRUTSKYDD

Ett skydd som går att fästa i toppen i framkanten på Slipmaskinen som stoppar sprut och stänk.

Passar bra till en SH-Slipen (50).

Totalsumma:
  Till kassan
  Tillagd i varukorgen